Opmerkingen bij pro forma contracten 2019

Ook dit jaar heeft de commissie de afgelopen 2 maanden de pro forma contracten voor 2019 van de meeste Zorgverzekeraars ingezien en heeft de commissie vanuit het oogpunt van de Kinderfysiotherapie op- en aanmerkingen kunnen maken die zijn meegenomen in het commentaar van de KNGF naar de zorgverzekeraar. Dit betekent niet dat alle punten die door de NVFK zijn aangedragen ook worden gedeeld en dus gewijzigd in de contracten, door de Zorgverzekeraars. Zoals elk jaar is het afwachten of en bij welke punten de zorgverzekeraar bereid is geweest om het beleid alsnog te wijzigen ten gunste van de kinderfysiotherapie. We hebben al wél bericht gehad dat er onderdelen aangepast zijn naar aanleiding van opmerkingen door de NVFK.

Trefwoorden: