Het jonge kind

Najaarscongres kinderfysiotherapie 4 oktober 2019, Flint Amersfoort Het jonge kind (3-6 jaar) Spelen, beleven, grote spreiding, je vaardigheden volop ontwikkelen, uitproberen en meegroeien met elkaar, Het jonge kind als peuter en kleuter en zijn of haar omgeving maken het allemaal mee. Tot die omgeving behoren we als kinderfysiotherapeut ook en hoewel we deze kinderen regelmatig onderzoeken en behandelen, zijn er maar weinig congressen en scholingsdagen die zich op deze specifieke doelgroep richten. We duiken tijdens dit congres dan ook graag met jullie in de wereld van het jonge kind, waarbij we ons concentreren op kinderen van 3 tot 6 jaar, en dat doen we dit keer aan de hand van de vertrouwde maar vernieuwde ICF-CY-structuur. Wat is er in het onderzoeken van deze doelgroep van belang volgens de nieuwste inzichten? Wat doen we met hulpvragen van ouders bijvoorbeeld over hypermobiliteit bij hun peuter? Kinderen komen steeds jonger in aanraking met digitale middelen; wat is de invloed daarvan op hun beweeggedrag? Mag je als kinderfysiotherapeut iets zeggen over de interactie tussen ouder en kind, die juist in deze fase een belangrijke basis legt? Naast de plenaire lezingen en het inmiddels vertrouwde interactieve onderdeel Meet the Expert, worden we dit jaar verrast tijdens onderdelen Meet the Kids en Meet Yourself en sluiten we de dag af met de behandelopties bij het jonge kind- uiteraard onderbouwd en ook toepasbaar.

Trefwoorden: