Prof. dr. Ria Nijhuis-van de Sanden

Algemeen bestuurslid

Ria Nijhuis-van de Sanden

Stelt zich voor:

Ik ben tussen 1976 en 1993 werkzaam geweest als kinderfysiotherapeut in Almelo, deels in mijn eigen praktijk, deels in het kinderdagverblijf de Reggeberg en deels binnen het buitengewoon onderwijs. In 1993 ben ik als hoofd van de afdeling Kinderfysiotherapie in het Radboud Kinderziekenhuis (nu Amalia kinderziekenhuis) begonnen  en vanaf 1995-2009 was ik betrokken bij de masteropleiding Kinderfysiotherapie van Avans+ in Breda als coƶrdinator en docent.

Als secretaris van de Landelijke Neonatale follow-up Werkgroep ( 1999-2007) heb ik de plek van de kinderfysiotherapeut bij de behandeling van prematuren verdedigd. In 2000 verscheen het eerste handboek Kinderfysiotherapie, waarvan ik samen met Ron van Empelen en Annelies Hartman de redactie heb gedaan en inmiddels is de derde herziene druk verschenen. In 2003 ben ik gepromoveerd  op onderzoek naar de motorische problemen bij meisjes met het Syndroom van Turner. Tussen 2003 en 2007 ben ik als secretaris van de wetenschappelijke commissie van de NVFK werkzaam geweest. 

In 2009 werd ik hoogleraar Paramedische Wetenschappen verbonden aan de afdeling IQ healthcare en de afdeling Revalidatie van het Radboudumc. Ik houd me in die rol bezig met het ontwerpen van effectieve, klinisch relevante, veilige en doelmatige paramedische interventies. Kennis over de onderliggende mechanismen van motorisch leren en motorische ontwikkeling, gebruik ik om het effect van oefentherapie binnen de fysiotherapie, logopedie en ergotherapie te vergroten. Belangrijk thema in ons onderzoek is het patiĆ«nten perspectief en het realiseren van gezamenlijke besluitvorming om therapie trouw te bereiken. Inmiddels hebben 20 promovendi hun promotie onder mijn leiding afgerond. Tijdens mijn werk als kinderfysiotherapeut en onderzoeker is het duidelijk geworden, hoe belangrijk het is voor ouders om te weten wat er aan de hand is, wat hen te wachten staat maar vooral ook wat zij voor hun kindje kunnen betekenen. In 2013 mocht ik de Paul Helders prijs ontvangen. 

Na een verbreding als hoogleraar wil ik graag weer terug naar mijn roots als kinderfysiotherapeut. Ik wil me dan ook graag een aantal jaren inzetten voor het bestuur van de NVFK. Ik zie ernaar uit mijn kennis en expertise en netwerk in te zetten voor het verbeteren van de kinderfysiotherapeutische zorg en de positie van de kinderfysiotherapeut. 

Trefwoorden: