Zorgverzekeraars

Vragen die de NVFK gesteld worden door leden

Beroepsbelangen

Q: Wat mij opvalt is dat de NVFK op geen enkele manier reageert op de berichten rondom de toegenomen ernstige scolioses. Wij zijn toch bij uitstek de zorgverleners waarmee jeugdartsen zouden moeten samenwerken als het gaat over het voorkomen van ernstige scolioses?

Achtergrondinformatie:

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er afgelopen weken commotie is geweest over het feit dat er door orthopeden beduidend meer operaties worden gedaan aan scolioses bij kinderen.
Er was een jeugdarts in het nieuws die aangaf dat het bezwaarlijk was dat , als zij weer gingen screenen, dat er zoveel kinderen dan doorgestuurd zouden moeten worden naar orthopeden, waar het niet echt voor nodig zou zijn.
Dit is natuurlijk een heel slecht argument. Elk kind wat onnodig geopereerd moet worden door nalaten van periodieke screening is er een teveel.
Nu is orthopedie voor mij als kinderfysiotherapeute mijn stokpaardje en heb ik al enige jaren geleden samen met Steven Bos, manueel therapeut voor kinderen, een protocol gemaakt voor fysiotherapeutische behandeling van kinderen met een idiopatische scoliose.
Wat mij opvalt is dat de NVFK op geen enkele manier reageert op de berichten rondom de toegenomen ernstige scolioses.
Wij zijn toch bij uitstek de zorgverleners waarmee jeugdartsen zouden moeten samenwerken als het gaat over het voorkomen van ernstige scolioses?
Bij een geconstateerde idiopatische scoliose hoeven de kinderen niet doorgestuurd te worden naar de orthopeed.
Zij moeten doorverwezen worden naar kinderfysiotherapeuten, die met een goed behandelprogramma de ernst van de scoliose zo goed mogelijk moeten zien te beperken.
Naar mijn menig laat de NVFK hier echt iets liggen, en zouden kinderfysiotherapeuten veel meer geschoold moeten worden in het geven van therapie aan kinderen met scolioses.
En hier als therapiemogelijkheid veel meer mee aan de weg moeten timmeren richting jeugdartsen en orthopeden.

A: Wat goed dat je dit signaleert en terugkoppelt. We zijn met je eens dat dit een belangrijk item is. (vervolg na doorklikken link?) Zoals je wellicht weet werken we met jaarplannen en nemen dan een aantal items bij de kop. Op dit moment missen we de capaciteit om dit mee te nemen. Wat we wel proberen als NVFK is initiatieven uit het veld te ondersteunen. Dus als jij een idee hebt hoe dit aan te pakken kunnen we proberen een groepje om je heen te formeren en daar wat budget aan te verbinden. We spreken dan helder af wat het op moet leveren: bv een factsheet hoe de rol van de kinderfysiotherapeut moet worden ingevuld en welke scholing daarvoor nodig is.

Het probleem voor het NVFK bestuur is wel dat we handen tekort komen om alle opkomende items bij de kop te pakken. Deels past het wel in het plan om aansluitend op het preventie akkoord van VWS bewegen en sporten bij kinderen te gaan promoten. Er speelt namelijk veel in het zorg veld. We horen graag of je hier actief de NVFK kunt ondersteunen, immers de NVFK dat zijn we samen.

Declareren

Q:  De kinderfysiotherapeut bij ons in loondienst declareert een zitting voor het schrijven van een eindverslag. Is dit geoorloofd? Q: "....

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Trefwoorden: