Diagnosecodes

Speciaal voor onze leden hebben we een tweetal documenten ontwikkeld rondom de diagnodecodes voor kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapeutische indicaties NVFK december 2014

Dit is de aanbevolen lijst van diagnosecoderingen voor kinderfysiotherapeutische  indicaties, deze worden algemeen geaccepteerd met 1 uitzondering namelijk FBTO.

Diagnosecodelijst kinderfysiotherapie:

De 2e lijst is een lijst met coderingen van de laatste 2 posities (dus de aandoeningen) die door (bijna) alle zorgverzekeraars wordt geaccepteerd (ook weer niet FBTO). Menzis heeft daarop echter nog een aanscherping gemaakt met de coderingen van de voorste 2 posities, namelijk de lokalisatie. Bijv. xx80 is alleen mogelijk in combinatie met 19, alle andere coderingen met 80 worden afgewezen.  Daarvoor is het zinvol de lijst van Menzis te raadplegen.

Trefwoorden: