Corona

Op 1 mei 2020 heeft het KNGF het document "Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis" gepubliceerd. Dit document is opgesteld voor de gehele beroepsgroep fysiotherapie. De NVFK heeft een toelichting geschreven, met aanvullende informatie specifiek voor de kinderfysiotherapeut.

Informatie over praktijkvoering

Onderstaande documenten geven informatie over praktijkvoering in tijden van Corona.

We hopen dat deze documenten jullie handvatten bieden om veilig en verantwoord op te schalen.

 

Organisatie praktijk

Triage stappenplan

Toelichting NVFK

Hygiene protocol

NVFK Vragen(v)uur (aangepaste versie 16-5-2020)

 

Deze informatie vervangt de adviezen en informatie van vóór 1 mei 2020.

Wil je meer informatie lezen over praktijkvoering in tijden van Corona, check dan de website van het KNGF

bijgewerkt 7 mei 2020

Trefwoorden: