Toestemming binnen de wet- en regelgeving

Mag je een kind van 12 behandelen zonder toestemming van zijn ouders? En hoe zit het met iemand van 17 jaar? Wat moeten de ouders dan wél weten en wat blijft tussen jou en je patiënt? In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de AVG is vastgelegd welke rechten en plichten fysiotherapeuten hebben bij de behandeling van minderjarigen.

Toestemmingsformulier

Dit is het toestemmingsformulier voor het uitwisselen van informatie.

Bij dit toestemmingsformulier hoort ook een voorlichtingsfolder voor ouders/verzorgers. Het is namelijk vooral belangrijk dat ouders/verzorgers of de patiënt goed geïnformeerd worden over wat er met medische gegevens gedaan wordt. Het is dus van belang dat je, wanneer je de ouders/verzorgers een toestemmingsformulier laat tekenen, ze ook een voorlichtingsfolder meegeeft of mailt. In het geval van gescheiden ouders, met gedeelde voogdij, moeten beide ouders toestemming geven.

Er zijn twee voorlichtingsfolders gemaakt: voor 0-12 jarigen en voor kinderen vanaf 12 jaar.
In de voorlichtingsfolder kun je je praktijknaam en contactgegevens zelf toevoegen.

De PDF versie is bedoeld om na aanvulling van je contactgegevens als PDF op te slaan en dan digitaal te versturen. De Print versie is om mensen persoonlijk te geven.

Wij raden aan om alle ouders/verzorgers van patiënten een toestemmingsformulier te laten invullen.

Je kunt het formulier en de verschillende versies van de folder hieronder downloaden.

Toestemmingsformulier

Voorlichtingsfolder 0-12 jr - PRINT

Voorlichtingsfolder 0-12 jr - PDF

Voorlichtingsfolder vanaf 12 jr - PRINT

Voorlichtingsfolder vanaf 12 jr - PDF

Toestemming en informatie bij behandeling van minderjarigen

Op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) is voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst d...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Trefwoorden: