NHG-Standaard Astma bij kinderen

Astma is een aanvalsgewijs optredende bronchusobstructie op basis van verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor allergische prikkels (IgE-gemedieerd) en voor niet-allergische prikkels (inspanning, rook, stof, mist, kou, virale infecties) met als pathologisch substraat een chronische ontstekingsreactie. In de algemene Nederlandse bevolking zijn ongeveer 85.000 kinderen met astma.

Doel richtlijn

De NHG-Standaard Astma bij kinderen geeft richtlijnen voor diagnostiek en het beleid bij (vermoeden van) astma bij kinderen. In de standaard wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen tot zes jaar en kinderen van zes jaar en ouder, omdat zowel de diagnostiek als het beleid verschillend is. Aanleidingen voor de herziening van deze standaard zijn de ontwikkeling van de zorgstandaard Astma bij kinderen en jongeren en de herziening van de richtlijn Astma bij kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Voor wie

In eerste instantie is de NHG standaard bedoeld voor huisartsen. Fysiotherapie wordt beschreven in de richtlijn. 

Download de richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Trefwoorden: