Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met Developmental Coordination Disorder (DCD) - 2019

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen heeft het initiatief genomen om te komen tot deze richtlijn. De tekst en de aanbevelingen zijn gebaseerd op de “International clinical practice recommendations on the definition, diagnosis, assessment, intervention and psychosocial aspects of developmental coordination disorder”, die in december 2017 zijn vastgesteld door de European Academy of Childhood Disability (EACD). Voor de Nederlandse richtlijn is de tekst van de EACD Recommendations on DCD vertaald, samengevat en aangepast aan de Nederlandse situatie. Ook is de Nederlandse richtlijn aangevuld met hoofdstukken over ketenzorg en ouderparticipatie.

Doel richtlijn

Deze Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met Developmental Coordination Disorder (DCD) is geschreven om een eenheid te creëren in terminologie, diagnostiek en interventie bij personen met DCD, waarbij de richtlijn een structurele plaats heeft in het beroepsmatig handelen van alle zorgverleners die werken met personen met DCD. Een landelijke, discipline overstijgende richtlijn volgens medisch model ondersteunt iedere arts, paramedicus, en/of psychosociale professional in zijn of haar werk met personen met motorische problemen zonder aantoonbare medische problematiek. Achterliggend doel is dat de zorg aan kinderen met DCD hierdoor verbetert en meer evidencebased onderbouwd wordt. In deze richtlijn is ook de huidige kennis rond DCD in adolescentie en volwassenheid gebundeld, hier worden de consequenties van DCD op volwassen leeftijd beschreven en worden kennislacunes rond diagnostiek en behandeling aangegeven.

Voor wie

Primair bestaat de doelgroep uit alle artsen, paramedici en psychosociale professionals die betrokken zijn bij kinderen met DCD en hun ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast is de richtlijn bestemd voor medewerkers in het onderwijs en speciaal onderwijs. Voor leerkrachten zal informatie beschikbaar gesteld worden rond de signalering van de motorische problematiek op school, de verwijsmogelijkheden en praktische tips voor het omgaan met kinderen met DCD in de klas.

De richtlijn is geautoriseerd door de NVFK en het KNGF. Dr. J.A.A.M. (Anneloes) Overvelde en drs. I.P.A. (Ingrid) van der Veer maakten deel uit van de werkgroep.

Download de richtlijn

Klik hier om de Nederlandse richtlijn (2019) te downloaden. 

Klik hier om de update van de Engelse richtlijn (2019) te downloaden.

Klik hier om de Nederlandse vertaling (2011) te downloaden.

Klik hier om de volledige Engelstalige richtlijn (2011) te downloaden.

Klik hier om de Engelstalige samenvatting (2011) te downloaden.

 

Mail een expert

Stel je vraag over de richtlijn aan een expert op dit gebied. Ingrid van der Veer, MSc Kinderfysiotherapeut en klinisch epidemioloog @: i...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Extra informatie

Groninger motoriek observatie schaal (GMO) Coördinatie vragenlijst voor ouders (CVO) DCDDaily-Q Handleiding DCDDaily-Q Handleiding DCDDai...

Trefwoorden: