Kinderen met Downsyndroom - december 2011

Downsyndroom (DS) is de meest herkenbare chromosomale aandoening. Alle kenmerken bij DS worden veroorzaakt door trisomie (van een deel) van chromosoom 21. Kinderen met DS hebben een verstandelijke handicap en een vertraagde algemene ontwikkeling, zowel cognitief als motorisch. Daarnaast hebben ze bijkomende aandoeningen, zoals aangeboren hartafwijkingen, keel-, neus- en oorproblemen en voedingsproblemen. Bij ieder kind kunnen andere aandoeningen op de voorgrond staan die de gezondheid bepalen. Kinderen met DS hebben specifieke ondersteuning en begeleiding nodig om zo goed mogelijk op te groeien.

Doel richtlijn

Voor de begeleiding van kinderen en hun ouders is in 1998 een leidraad ontwikkeld door de werkgroep DS van de Sectie Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (SEAA) van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) onder redactie van dhr. R. Borstlap. De hierbij gepresenteerde vernieuwing van deze leidraad heeft tot doel handvatten te bieden voor een optimale (para) medische begeleiding door de kinderarts en andere betrokken hulpverleners. 

Voor wie

Het is primair een richtlijn voor kinderartsen. Daarnaast zijn de aanbevelingen ook gericht op alle andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van kinderen met DS.

J. Boomgaart, W. Busweiler, M. van Gijn-Huyssen van Kattendijke en M. Kok, allen kinderfysiotherapeuten, fungeerden als adviseurs bij deze richtlijn. 

Download de richlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Mail een expert

Stel je vraag over de richtlijn aan een expert op dit gebied. Dr. Peter E.M. Lauteslager (PhD), Kinderfysiotherapeut Manager Expertisecen...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Extra informatie

Informatie over Early intervention / kleine stapjes Boek van P.E.M. Lauteslager: Kinderen met het syndroom van Down, motorische ontwikkel...

Trefwoorden: