Spastische Cerebale parese bij kinderen - 2014

De internationaal aanvaarde definitie van CP luidt als volgt: Cerebrale Parese (CP) omvat een groep van blijvende aandoeningen in de ontwikkeling van houding en beweging, ontstaan voor de eerste verjaardag, die leiden tot beperkingen in dagelijkse activiteiten. De stoornissen worden toegeschreven aan een niet-progressief pathologisch proces dat de hersenen tijdens hun vroege ontwikkeling heeft beschadigd. De houdings- of bewegingsstoornis gaat vaak gepaard met stoornissen in het sensorische systeem, perceptie, cognitie, communicatie en gedrag, met epilepsie en met secundaire stoornissen van het spierskeletstelsel. Kinderen met Cerebrale Parese (CP) vormen de grootste groep kinderen met fysieke stoornissen in het bewegen die behandeld worden binnen de kinderrevalidatie.

Doel richtlijn

Deze richtlijn is bedoeld om de zorg rondom kinderen met spastische cerebrale parese te optimaliseren. Deze richtlijn is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed medisch handelen. Er wordt aangegeven wat, volgens de huidige maatstaven en aansluitend bij de gangbare Nederlandse praktijk, in het algemeen de beste zorg is voor kinderen / jongeren met spasticiteit en CP. De richtlijn is bestemd voor personen met een spastische Cerebrale Parese in de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar.

Voor wie

De richtlijn is bedoeld voor zorgverleners die primair bij de behandeling van kinderen met spastische CP betrokken zijn: (kinder-)revalidatieartsen, (kinder-)neurologen, kinderartsen, plastisch chirurgen, (kinder-)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.  Dr. O.W. Verschuren en Dr. E.A.A. Ramaeckers werkten mee bij de tot stand koming van deze richtlijn.

Dr. P. van Schie, Dhr. R. Wong Chung en Mw. E. van Bommel participeerden in de klankbordgroep. 

Download de richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Mail een expert

Stel je vraag over de richtlijn aan een expert op dit gebied. Jeroen Derichs, Kinderfysiotherapeut @:jeroenderichs@hotmail.com

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Extra informatie

Handleiding standaard lichamelijk onderzoek bij kinderen met een Centraal Motorische Parese Implementatiekaart CP richtlijn in de praktij...

Trefwoorden: