CBO richtlijn Diagnostiek en behandeling Cystic Fibrosis - 2007

Cystic fibrosis (CF) is één van de meest voorkomende erfelijke stofwisselingsziekten onder het blanke ras. In de longen, pancreas, galwegen, vasa deferentia en darmen vormt het taaie mucus pluggen en leidt het tot progressieve schade aan de betrokken organen. Door een frequente en deskundige controle kunnen zich ontwikkelende complicaties op tijd onderkend worden en kan een eventuele interventie gestart worden.

Doel richtlijn

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn geeft aanbevelingen over de diagnostiek en behandeling van CF en schenkt aandacht aan de psychosociale zorg, arbeidsparticipatie en patiëntenvoorlichting. Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd over de organisatie van zorg, waar onder meer aandacht is besteed aan de transitie van kind- naar volwassenenzorg. De richtlijn kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten.

Voor wie

De richtlijn is bestemd voor alle disciplines, die zich met zorg voor CF-patiënten bezig houden; zoals longartsen, kinderlongartsen, kinderartsen, huisartsen, kinderchirurgen, ziekenhuisapothekers, internisten, intensivisten, KNO-artsen, klinisch chemici, MDL-artsen, artsen-microbioloog, klinisch genetici, gynaecologen, psychiaters, radiologen, CFverpleegkundigen, (kinder)fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, maatschappelijk werkers en bedrijfsartsen. Dr. J.W.H. Custers, kinderfysiotherapeut, schreef mee aan de richtlijn.

Download de richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Mail een expert

Stel je vraag over de richtlijn aan een expert op dit gebied. Dr. Lianne van der Giessen, Kinderfysiotherapeut; unit fysiotherapie. Begel...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Extra informatie

6-minuten wandeltest Borg-schaal (0-10) Hand-held dynamometer (HHD) HHD - Nederlands normwaarden HHD - website CITEC 1 RM maximaal/submax...

Trefwoorden: