NCJ Richtlijn Zindelijkheid van urine en feces - november 2011

Problemen met zindelijkheid voor urine en/of ontlasting komen veel voor op de kinderleeftijd en kunnen een grote impact hebben. Bij 5-jarigen komt bedplassen voor bij ongeveer 15%. Bij 4-7jarigen komt broekplassen voor bij ongeveer 7%. Onzindelijkheid is daarmee, vooral op de kinderleeftijd, een belangrijk psychosociaal probleem.

Doel richtlijn

Doel van deze richtlijn is het uniform, tijdig en correct signaleren, verwijzen en begeleiden van kinderen met zindelijkheidsproblemen door de JGZ. Ook kan de JGZ een rol spelen in de voorlichting aan de omgeving van het kind, zoals school en kinderopvang. De JGZ speelt op deze wijze een belangrijke rol in de ketenzorg. De vroege onderkenning van zindelijkheidsproblemen en het inzetten van interventie bij onzindelijkheid is uiteindelijk gericht op de afname van de psychosociale problemen bij kinderen door de JGZ.

Voor wie

Hoewel de richtlijn tot stand is gekomen na overleg met verschillende experts van binnen én buiten de JGZ, is het een richtlijn voor de JGZ voor de leeftijdsgroep 0-19 jaar. Verschillende onderdelen kunnen echter ook gebruikt worden door andere disciplines, zoals huisarts, kinderarts, kinderopvang en scholen. Het lichamelijk onderzoek naar medische oorzaken van onzindelijkheid is voorbehouden aan de jeugdartsen, maar ook de verpleegkundig specialist preventie kan dit onderzoek geheel of gedeeltelijk uitvoeren. Fysiotherapie wordt als mogelijke behandeling besproken. Netty Bluyssen heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze richtlijn. 

Download richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Mail een expert

Stel je vraag over de richtlijn aan een expert op dit gebied. Netty Bluyssen MPPT Gespecialiseerde fysiotherapeut voor kinderen met conti...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Extra informatie

Samenvatting richtlijn Stroomdiagram Anamneselijsten urine en feces (onder 'Meer informatie') Folder en mictie- en poepdagboek (onder 'Vo...

Trefwoorden: