JGZ-richtlijn Heupdysplasie (Developmental Dysplasia of the Hip, DDH) 2018

Bij DDH is sprake van een dysplasie (onderontwikkeling) van het heupgewricht. Dit leidt ertoe dat de heupkom de heupkop onvoldoende overdekt. DDH kan heupinstabiliteit veroorzaken of in ernstige gevallen leiden tot luxatie (ontwrichting van de heupkop uit de heupkom).​Onbehandeld kan DDH leiden tot ernstige invaliditeit en vroege coxartrose (slijtage van de heup).

Doel richtijn

Deze richtlijn geeft handvatten voor het handelen van Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-professionals tijdens contactmomenten met individuele kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders . JGZ-professionals zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Daar waar in de richtlijn ‘jeugdarts’    staat, kan ook ‘verpleegkundig specialist’ worden gelezen.

Voor wie

De richtlijn is in eerste instantie geschreven voor JGZ-proffesionals, maar is zeker ook interessant voor kinderfysiotherapeuten.

Rosa de Boer (kinderfysiotherapeut en klinisch epidemioloog) nam namens het NVFK deel aan de klankbordgroep. 

Download de richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden. 

Klik hier om naar de richtlijn op de website van het NCJ te gaan. 

Trefwoorden: