JGZ Preventie, signalering en aanpak van Voorkeurshouding en Schedelvervorming – mei 2012

Voorkeurshouding - en de vaak daarmee gepaard gaande vervorming van de schedel - is een frequent voorkomend probleem bij jonge zuigelingen. Een voorkeurshouding staat een voorspoedige symmetrische ontwikkeling in de weg en leidt vaak tot onzekerheid en ongerustheid bij ouders vooral als er ook een schedelvervorming is. Meestal is sprake van deformatieve plagiocefalie (scheef hoofd), soms van deformatieve brachycefalie (breed hoofd) of deformatieve scafocefalie (lang hoofd).

Doel richtlijn

Doel van deze richtlijn is het bieden van handvatten voor: 1) advisering over houding, hantering en positionering ter preventie van voorkeurshouding en plagiocephalie, 2) tijdige en correcte signalering, diagnose en/of eventuele verwijzing naar huisarts en/of kinderfysiotherapeut, 3) verzorgingsadviezen na signalering, 4) monitoring van het vervolg na verwijzing. De einddoelgroep bestaat uit alle kinderen van 0-23 maanden en hun ouders.

Voor wie

Dit is primair een richtlijn voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen en in het verlengde daarvan een uitgangspunt voor de verwijzing naar kinderfysiotherapeuten. Bij de ontwikkeling van de richtlijn is daarom nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK). Dr. L.A. van Vlimmeren, kinderfysiotherapeut/senior onderzoeker heeft meegeschreven aan de richtlijn.

Download richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden

Mail een expert

Stel je vraag over de richtlijn aan een expert op dit gebied. Dr. Leo van Vlimmeren Kinderfysiotherapeut Radboud universitair medisch cen...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Extra informatie

Uitkomsten HEADS onderzoek Uitleg over plagiocephalometrie Argenta type

Trefwoorden: