NVFK Gedragsprotocol Preventieve zorg

Aanpassing Protocol Preventieve Zorg!

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Gezien de ontwikkelingen binnen de jeugdgezondheidszorg heeft de NVFK het protocol Preventieve Zorg aangepast, zodat de kinderfysiotherapeut op gepaste wijze kan bijdragen aan selectieve en geïndiceerde preventie en aan het (vroeg)tijdig opsporen van motorische problematiek bij kinderen.
Transitie in de jeugdzorg en bezuinigingen binnen gemeenten op de jeugdgezondheidszorg hebben geleid tot een toenemende vraag vanuit o.a. gemeenten, CJG en scholen, naar de expertise van kinderfysiotherapeuten ten aanzien van het beoordelen en adviseren met betrekking tot de motoriek en het bewegen van kinderen.

De belangrijkste wijzigingen betreffen het schrappen van de artikelen 3b, 4 en 5

Artikel 3. Financiering van de screening
b) De activiteiten met betrekking tot screening mogen niet betaald worden door praktijken waar kinderfysiotherapeutische zorg pleegt te worden verleend.
Dit komt te vervallen. 

Artikel 4. Scheiding screening en behandeling
Het is de kinderfysiotherapeut die de screening uitvoert niet toegestaan om een van de betrokken kinderen zelf in behandeling te nemen, dan wel door een andere fysiotherapeut in de praktijk(en) te laten behandelen, waar men kinderfysiotherapeutische zorg pleegt te verlenen als zelfstandige en/of in loondienst. Dit artikel komt in zijn geheel te vervallen. 

Artikel 5. Werkgebied screening
a) Het is de kinderfysiotherapeut niet toegestaan om activiteiten met betrekking tot screening uit te voeren in een straal van 15 kilometer van de praktijk(en), waar men kinderfysiotherapeutische zorg pleegt te verlenen.
b) Het in lid a. van dit artikel genoemde verbod geldt ook voor gelieerde praktijken. Dit artikel komt in zijn geheel te vervallen. 

De wijzigingen zijn tot stand gekomen op advies van de Commissie Beroepsbelangen (CBB), waarvoor onze dank! 

Download het gedragsprotocol

Klik hier om het gedragsprotocol te downloaden.

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Trefwoorden: