JGZ Richtlijn Astma bij Kinderen - 2011

Astma ontstaat meestal op de kinder- of jongvolwassenenleeftijd. Hierbij is sprake van een chronische luchtwegontsteking. Bij astma is vaak een erfelijke component aanwezig met een atopische constitutie. Een prikkel kan een astma-aanval uitlokken met een piepende ademhaling en benauwdheid. Tussen de aanvallen door is over het algemeen de longfunctie normaal.

Doel richtlijn

Doel van de richtlijn is het tijdig en correct signaleren, verwijzen en begeleiden o.a. door middel van voorlichting, van kinderen met astma door de jeugdgezondheidszorg. Met deze richtlijn wordt een uniforme werkwijze van de JGZ bewerkstelligd t.a.v. de signalering, verwijzing en begeleiding van kinderen met astma gericht zowel op het eerste - het tweede - en het derde milieu.

Voor wie

Het KNGF participeerde niet in de werkgroep. Fysiotherapie wordt summier beschreven. De richtlijn kan als naslag document dienen voor kinderfysiotherapeuten.

Download de richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Trefwoorden: