KNGF Evidence Statement. Motorische schrijfproblemen bij kinderen - 2011

Het evidence statement (ES) uit 2011 heeft betrekking op kinderen met schrijfproblemen uit het basisonderwijs van groep 3 t/m 8, die bij de kinderfysiotherapeut worden aangemeld.

Doel richtlijn

Dit Evidence Statement (ES) heeft tot doel vanuit de wetenschappelijke literatuur onderbouwing te bieden bij de keuzen die kinderfysiotherapeuten maken bij: de indicatiestelling kinderfysiotherapie, de diagnostische mogelijkheden en de advisering en behandeling.

Voor wie

Het Evidence statement is geschreven voor en door kinderfysiotherapeuten.

De kinderfysiotherapeut moet zijn toegerust om te differentiëren tussen de verschillende achterliggende oorzaken van een schrijfprobleem om vervolgens te kunnen besluiten of het probleem adequaat te behandelen is met kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeut krijgt daarmee een rol in de samenwerking met en verwijzing van en naar professionals uit andere disciplines, zoals orthopedagoog, psycholoog, remedial teacher en klassenleerkracht.
 

Download de richtlijn

Klik hier om de richtlijn te downloaden.

Mail een expert

Stel je vraag over de richtlijn aan een expert op dit gebied. Dr. Anneloes Overvelde IQ healthcare Radboudumc @: AnneloesOvervelde@onsmai...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Extra informatie

Stroomdiagram motorische schrijfproblemen bij kinderen Bijlagen Evidence statement School Questionnaire for Teachers (SQT) Groninger moto...