03 april 2020

Vergoeding code 1100

Goed nieuws: declareren code 1100 bij videoconsult is toegestaan. De NVFK heeft zich hard gemaakt om de code 1100 voor ons als kinderfysiotherapeuten te kunnen declareren voor e-consulten. Zorgverzekeraars Nederland heeft vandaag toestemming gegeven voor het declareren van code 1100 bij kinderfysiotherapeutische videoconsulten. De NVFK is hier uiteraard heel blij mee!

Voorwaarden

 

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld:
•            Deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd;
•            Het inzetten van een videoconsult bij een van bovenstaande prestaties dient nadrukkelijk met de patiënt vooraf besproken te zijn;
•            De therapeut brengt de patiënt op de hoogte van de gevolgen van voor de vergoeding/ aanspraak in de basis – en/of aanvullende verzekering van het inzetten van deze prestatie
•            De patiënt heeft er mee ingestemd het videoconsult bij een van de bovenstaande prestaties fysio- en oefentherapie als een volledige behandeling geldt en wat de eventuele consequenties zijn binnen de aanspraak van de Basis Verzekering en/of Aanvullende Verzekering;
•            Aan de tegemoetkoming kan na deze periode geen rechten ontleend worden en is niet op inhoudelijke gronden beoordeeld.

Het eerdere advies om declaraties vast te houden komt nu te vervallen.

Met goed nieuws het weekend tegemoet!

Het NVFK Bestuur