21 augustus 2020

Vertaling abstracts Pediatric Physical Therapie juli 2020

Leesvoer voor in de zomer(vakantie) met Hollands glorie!

Uitermate geschikt leesvoer voor de kinderfysiotherapeut die op de hoogte wil blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied.

 

Onze collega’s Mandy, Barbara, Karlijn, Marlies en Annika hebben de abstracts weer vertaald als service voor de leden van het NVFK.

Ook deze keer zijn de onderwerpen zeer interessant en zouden we je aanraden om de volledige onderzoeken te lezen om op de hoogte te zijn van alle ins en outs.

Hollands glorie in deze Pediatric Physical Therapie komt van ‘onze eigen’ drs. Eline Bolster. Zij is de eerste auteur van het onderzoek naar vermoeidheid bij kinderen en jong volwassenen met een fysieke beperking. Er wordt specifiek gekeken naar de relatie tussen energiebehoefte tijdens het lopen en de fysieke fitheid over het algemeen.

Kinderen met een Cerebrale Parese zijn zelf aan het woord over hun ervaringen van stimulerende en belemmerende factoren om aan vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. Daarnaast wordt een onderzoek beschreven waarin gekeken wordt naar een vroeg mobiliserend programma voor kinderen met CP die een operatie (Single Event Multilevel) hebben ondergaan.

Fysiotherapie op school is het onderwerp van een tweetal onderzoeken, waarbij onder andere het stellen van functionele doelen en meetbare uitkomstmaten aan bod komen. Rompbalans bij baby’s en peuters met het Downsyndroom komt aan bod en het Wiedemann- Steiner syndroom wordt besproken aan de hand van een casus.

Kinderen met kanker die samen met klasgenootjes zijn opgenomen in het ziekenhuis en zijn onderzocht met de Actiheart activiteitenmonitor worden besproken in een RESPECT studie. Gebruik van hulpmiddelen als een statafel bij SMA en aangepaste rij-auto’s komen ook voorbij.

‘Kunnen wij als (kinder)fysiotherapeuten iets betekenen de transitie van middelbare school naar verder bij scholieren met een beperking?’, is de vraag van een onderzoek.

Een fijne zomer(vakantie) gewenst, namens het NVFK vertaalteam!