21 december 2020

Oproep Little Moves

Vanuit het Amsterdam UMC zijn wij bezig met het project ‘’My Little Moves’’. Het doel van dit project is het in kaart brengen van 24-uurs beweegpatronen (bewegen, zitten, en slapen) van 0-4 jarige kinderen. Ook zullen relaties van deze 24-uurs beweegpatronen met groei en ontwikkeling onderzocht worden, om zo een optimaal patroon van 24-uurs beweegactiviteiten vast te kunnen stellen.

Onderzoek

In het kader van dit project willen wij twee zogeheten ‘’concept mapping’’ studies doen met ouders en zorgprofessionals. Ouders en zorgprofessionals kunnen gezien hun ervaring met deze doelgroep een belangrijke bijdrage leveren aan deze studies. Deelname aan een studie kost in totaal ongeveer 3 uur, en kan volledig online.

De eerste “concept mapping” studie heeft als doel het in kaart brengen van alle activiteiten die 0-4-jarige kinderen doen op een dag. De inzichten die dit oplevert zijn nodig voor de ontwikkeling van een vragenlijst die de 24-uurs beweegactiviteiten van jonge kinderen kan meten. Hierbij gaat het niet alleen om beweegactiviteiten, maar ook om zittende activiteiten en slaap. Gezien de snelle ontwikkeling van kinderen in deze leeftijd willen wij de activiteiten die kinderen doen onderverdelen in 5 leeftijdsgroepen, namelijk: kinderen van 0-6 maanden, 6-12 maanden, 1-2 jaar, 2-3 jaar en 3-4 jaar. Dit betekent dat deze studie opgedeeld zal worden in 5 sub-studies, met 5 groepen ouders en zorgprofessionals.

De tweede “concept mapping” studie heeft als doel het in kaart brengen van factoren die van invloed zijn op de verschillende 24-uurs activiteiten. Kennis en inzicht in deze factoren is nodig om programma’s te ontwikkelen voor stimuleren van het optimale 24-uurs beweegpatroon.

We willen kinderfysiotherapeuten vragen deel te nemen aan deze studies. Als kinderfysiotherapeut weet u als geen ander welke activiteiten jonge kinderen het meest ondernemen. Vandaar dat u een belangrijke bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek. Naast kinderfysiotherapeuten doen ook andere jeugdgezondheidszorg professionals en ouders van jonge kinderen mee. Deelname kost in totaal ongeveer 3 uur, en kan volledig online.

Wij hopen dat u mee wilt doet met dit onderzoek. Via deze linkkunt u lezen wat meedoen aan dit onderzoek inhoudt, en kunt u aangeven of u wel of niet mee wilt doen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd een e-mail sturen via [email protected].

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Dr. Teatske Altenburg en Jelle Arts (onderzoekers Amsterdam UMC, locatie VUmc)