08 juni 2020

Hervatting van groepsbehandelingen

Nu opnieuw bevestigd is dat kinderen niet bijdragen aan de besmetting en het scholen weer is toegestaan om de gymles aan te bieden, is de NVFK van mening dat opstarten van groepsbehandeling bij kinderen hiermee geheel in lijn is. Het NVFK Bestuur.

Toelichting advies NVFK

In dit document vinden jullie meer informatie en de voorwaarden voor hervatting van groepsbehandeling.