18 maart 2020

Informatie corona via FEN en website KNGF

Er komen veel vragen binnen over het corona-virus. Vanuit de 13 beroepsinhoudelijke verenigingen wordt de lijn die vanuit het KNGF wordt gevolgd, gesteund. Wanneer er specifieke bi-gerelateerde zaken naar voren komen, dan zullen wij deze melden via een aparte nieuwsflits. Vanuit het KNGF word je op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen via de Fysio E-nieuws en de KNGF- website.

Overleg

Afgelopen maandag was Guido van Woerkom, voorzitter KNGF, aanwezig bij een extra vergadering van VWS, samen met andere koepels, ZN, zorgverzekeraars en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om over de behandeling van patiënten, en de maatregelen die nodig zijn om patiënten te kunnen blijven behandelen, te praten.

Hij heeft daar namens de beroepsgroep opheldering gevraagd rondom vele vragen die er in de achterban leven. Niet alleen over patiëntenzorg, maar ook over financiële consequenties en oplossingen voor praktijkhouders en zzp’ers.

Houd daarom de berichtgeving van het KNGF goed in de gaten! 

Namens het bestuur van de NVFK wensen wij je succes in deze onzekere periode, zowel privé als op je werk.