20 maart 2020

Kinderfysiotherapie en Corona: advies van bestuur NVFK

Beperk direct contact met kinderen! Behandel op afstand als het kan en behandel dichtbij als het moet.

Kinderfysiotherapie en Corona

De NVFK onderschrijft het maatschappelijk belang van voorzorgsmaatregelen volledig en ondersteunt het streven van VWS en RIVM om verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat zorg, indien veilig, zoveel mogelijk geboden moet kunnen worden.
Het bestuur van de NVFK heeft vele reacties ontvangen van collega-kinderfysiotherapeuten. Zij geven aan dat zij behoefte hebben aan aanscherping van de adviezen zoals deze in de nieuwsbrieven van het KNGF gegeven worden.

Ons advies: 
Beperk direct contact met kinderen!
Behandel op afstand als het kan en behandel dichtbij als het moet.

Dit advies is primair gericht op het beperken van directe contacten met kinderen en hun ouders/verzorgers. 

Het is op dit moment niet duidelijk in hoeverre kinderen een rol spelen in de verspreiding van het virus. Wel is duidelijk dat het hanteren van een afstand van 1.5 meter lang niet altijd mogelijk is bij onderzoek en behandeling van kinderen, niet alleen als gevolg van de behandelindicatie maar ook door hun spontane gedrag.

1e voorkeur:
Behandelen op afstand is in deze tijd een passende en veilige oplossing. Beeldbellen via een AVG proof systeem biedt vele mogelijkheden om een adequate behandeling te geven. Daar hoort ook de gebruikelijke dossiervoering bij.
Overleg met collega's over de mogelijkheden. Vraag ook kinderen en ouders naar hun ervaringen vanuit het onderwijs op afstand.

Geef alleen een directe (face-to-face) behandeling als het moet. 

Kinderfysiotherapeuten zijn deskundig in het beoordelen van de noodzaak tot een directe behandeling. En zij kennen hun verantwoordelijkheid in deze uitzonderlijke situatie. Behoort een kind tot een van de kwetsbare groepen en acht je directe behandeling noodzakelijk, neem dan contact op met de huisarts voor overleg. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kinderen met hartklachten, longklachten, kinderen met oncologische problematiek.

Hanteer daarbij alle voorzorgsmaatregelen (RIVM):

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt.

Extra voorzorgsmaatregelen voor de kinderfysiotherapeut:

 • Als je zelf (lichte) verkoudheidsklachten ervaart, kies voor telebehandeling of draag je behandeling over aan een collega
 • Slechts één ouder vergezelt het kind, dit geldt ook bij behandeling in de thuissituatie
 • Biedt geen groepsbehandelingen meer aan
  Check voorafgaand aan ieder direct contact met ouder en kind of er sprake is van (milde) gezondheidsklachten in het gezin, zo ja, kies voor telebehandeling of verzetten van de afspraak
 • Plan je afspraken gespreid en zorg er op die manier voor dat er geen overlap is tussen patiënten in de wachtkamer
 • Maak de gebruikte materialen/oppervlakten meteen na iedere behandeling grondig schoon
 • Houd zoveel mogelijk afstand tijdens de behandeling.

De situatie verandert van dag tot dag. Voor nu is dit ons advies.

Wij houden jullie op de hoogte.

En bij vragen: neem contact op via info@nvfk.nl.

Bestuur NVFK