06 november 2020

ENQUÊTE - Kinderen met schrijfproblemen

Het is zover, de enquête is klaar en kan worden ingevuld. Wellicht heb je vorige week de vooraankondiging voor de enquête al voorbij zien komen.

Onderzoek

 Tien jaar geleden is het Evidence Statement Motorische schrijfproblemen bij kinderen verschenen. Wat is het effect van het ES op onderzoek en behandeling door de kinderfysiotherapeut? Daar zijn we erg benieuwd naar en daarom hebben we deze enquête opgesteld.

Manou van den Boogaard richt zich met haar afstudeerscriptie aan de Master Pediatric Physical Therapie op dit onderwerp. Dr. Anneloes Overvelde en Ingrid van Bommel MPPT begeleiden dit traject. Middels een enquête stellen we vragen over het gebruik van het ES, onderzoeken en behandelen van kinderen met schrijfproblemen anno 2020. Daarmee willen we de implementatie van het ES en de veranderingen in het (be)handelen van kinderfysiotherapeuten bij deze doelgroep onderzoeken.

De enquête bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat vragen over praktijkvoering rondom kinderen met schrijfproblemen, het invullen kost 5-8 minuten.

In het tweede deel leggen we enkele casuïstieken voor en stellen daar vragen over. Dit gedeelte neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Er is de mogelijkheid om het tweede deel van de enquête in zijn geheel op een later moment in te vullen of tussendoor op te slaan en op een later moment te voltooien. 

We stellen je reactie op beide delen van de enquête zeer op prijs! Daarom hebben we een win-actie gekoppeld aan deze enquête: we verloten 5 exemplaren van het boek Aan de slag met handschriftonderwijs van Anneloes Overvelde en Ria Nijhuis-van der Sanden onder de deelnemers van beide onderdelen van deze enquête!

Ga direct naar de enquête.

Bij afsluiting van het eerste deel vind je de link voor het tweede gedeelte.

Heb je vragen? Mail dan naar: [email protected]

Manou van den Boogaard
Anneloes Overvelde en Ingrid van Bommel