24 september 2020

Verkouden kinderen en kinderfysiotherapie

Tijdens de persconferentie van vrijdag 18 september werd aangegeven dat kinderen tot 13 jaar met neusverkoudheid naar school mogen, zonder eerst getest te worden.

Advies NVFK

Dit zou ook consequenties kunnen hebben voor de kinderen met neusverkoudheid die een afspraak hebben bij de kinderfysiotherapeut.

Om een gedegen advies te kunnen geven hebben we als NVFK-bestuur informatie ingewonnen bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. We hebben de NVFK toelichting op KNGF Document ‘Verantwoord opschalen paramedische zorg’ aangepast op basis van ons advies. We adviseren jullie dit document te lezen en op basis hiervan je eigen afweging te maken. Ook de regio waarin je werkzaam bent kan hierbij van invloed zijn.