30 april 2021

Onderwijsprogramma Chronische Beademing

Vanaf 2018 biedt het Centrum voor thuisbeademing (CTB) scholing aan voor zorgverleners van chronisch beademde patiënten op www.ctbscholing.nl.

Scholingsprogramma

Het is een scholingsprogramma dat primair is ontwikkeld voor zorgverleners in de woonomgeving van de patiënt. Graag maken wij u erop attent dat sinds eind 2020 ook scholing voor zorgverleners van chronisch beademde kinderen is toegevoegd aan de gezamenlijke scholingswebsite.  

Het scholingsprogramma is ontwikkeld en tot stand gekomen door samenwerking van de vier CTB’s in Nederland. De opbouw is volgens het principe van ‘blended learning’, bestaande uit online- en praktijkonderwijs. Daarnaast is in de mediatheek op www.ctbscholing.nl (kosteloos) veel achtergrondinformatie en beeldmateriaal te raadplegen, zoals instructiefilms en informatie over de apparatuur en andere benodigdheden.

Meer informatie