23 december 2021

Beroepsprofiel Kinderfysiotherapie

Momenteel loopt er een project rondom het herschrijven van het beroepsprofiel voor de specialisatie kinderfysiotherapie.

Hierin werkt de NVFK samen met het KNGF en de andere beroepsinhoudelijke verenigingen. Om zorg te dragen voor een goed passend beroepsprofiel willen we jou als kinderfysiotherapeut vragen om hierbij te helpen. Jij weet immers als geen ander wat ons vak precies inhoudt!

We willen jou vragen om de werkzaamheden van jouw dagelijkse werk in te vullen in een taakanalyselijst. Door taken te inventariseren, te expliciteren en competenties hieraan te koppelen kan helder worden gemaakt waar de specialisatie kinderfysiotherapie zich in onderscheidt. Het geeft antwoord op de vraag welke competenties de kinderfysiotherapeut moet bezitten om de geëxpliciteerde taken zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit maakt inzichtelijk waar de kracht en expertise van de kinderfysiotherapeut ligt. 

Hoe gaat het in zijn werk? 
Een week lang houd je alle activiteiten bij, die je als kinderfysiotherapeut uitvoert op een lijst. Je scoort deze activiteiten, ook niet-patiënt gebonden activiteiten (bijvoorbeeld ouderanamnese, screening, motorische observatie, (ziektespecifieke) test, lichamelijk onderzoek, oefentherapie, specifieke interventie, coaching van het kindsysteem, MDO, etc.) op hoe vaak je ze doet, hoe belangrijk ze zijn en hoe moeilijk ze zijn op een 5-puntschaal.   

  • Beoordeel de frequentie op een 5-puntsschaal: (1) zeer zelden, (2) af en toe, (3) vaak, (4) dagelijks, (5) meerdere keren per dag
  • Beoordeel belangrijkheid op een 5-puntsschaal: (1) niet, (2) een beetje, (3) matig, (4) belangrijk, (5) heel belangrijk
  • Beoordeel de moeilijkheidsgraad van de taak op een 5-puntsschaal: (1) gemakkelijk, (2) enigszins, (3) matig, (4) moeilijk, (5) zeer moeilijk.

Noteer de taak/activiteit zo specifiek mogelijk, zoals de doelgroep, patiëntengroep, leeftijd, aandoening of pathologie. Op die manier worden de taken en activiteiten specifieker. Bijvoorbeeld: een anamnese bij een kind met schrijfproblemen vraagt andere competenties dan een anamnese bij een ernstig meervoudig beperkt kind. 

Verstuur jouw ingevulde lijsten uiterlijk op 22 januari 2022 naar [email protected].

Taakanalyselijst (Word)
Taakanalyselijst (Excel)