21 januari 2021

Gebruik medische mondkapjes binnen de kinderfysiotherapie

Zoals je in het nieuws hebt kunnen horen, is er tot op heden nog weinig bekend over de besmettelijkheid van kinderen wanneer zij besmet zijn met de Britse variant van COVID-19. Wat wel zeker is dat de Britse variant van COVID-19 bij volwassenen besmettelijker is.

Bij gebruik van medisch mondkapje wordt risico op besmetting nog kleiner

We volgen het nieuws van het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskundigen op de voet en zodra er meer bekend is en het beleid wordt aangepast, dan zullen wij het advies zeker aanpassen. Uiteraard staat het iedereen vrij om zelf een keuze te maken over het gebruik van een medisch mondmasker.

Wat we weten is dat als je echt 1,5 m. afstand houdt tot de volwassenen, dit gezien wordt als een laag risico. Bij het gebruik van een medisch mondkapje wordt dit risico nog kleiner. Wat we dus kunnen adviseren is : Blijf afstand houden tot andere gezinsleden en spreek af dat het belangrijk is dat er zo min mogelijk mensen in de ruimte aanwezig zijn (één ouder en het kind). Voor het adequaat gebruik van het medisch mondmasker verwijzen we jullie naar het stappenplan van het KNGF.