20 juli 2021

Zomereditie VROEG is uit

‘Goed kijken’, het thema van de zomereditie, roept verschillende associaties en beelden op.

Variërend van kijken naar lichaamstaal, mimiek, oogcontact tot non-verbale signalen.

Ze komen, samen met andere artikelen over werken met zwangeren en jonge kinderen en hun ouders, allemaal aan bod in dit nummer.

Het eerste thema-artikel belicht de rijping van het gezichtsvermogen vanaf de geboorte. Een ander artikel gaat in op de mogelijkheden om ouders van een kind met een visuele beperking adequaat te ondersteunen. De auteurs maken hierin onder meer duidelijk dat het kind-systeemmodel een geschikt hulpmiddel is voor transparante samenwerking.

Stapsgewijs maken ouders zich de expertrol op het gebied van de visuele beperking eigen. Sommige kinderen zien echter helemaal niets. Dit betekent dat zij moeten leren waarnemen via zintuigen. Hoe dat is voor de ouders komt naar voren in de rubriek ‘Ouders aan het woord’.

Naast de thema-artikelen is er aandacht voor de resultaten van een onderzoek naar Integrale Vroeghulp. Ouders waarderen deze vorm van hulpverlening, zeker wanneer er sprake is van meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen. Dat neemt niet weg dat er ook verbeterpunten zijn. Verder legt dr. Fabiënne Naber in een interview uit dat de prille ontwikkeling van de ouder-kindrelatie 100% aandacht verdient. “Met name stress is hiervoor een belemmering. Als ouders sensitiever worden, ontstaat er een betere klik. Dit uit zich in een gezondere ontwikkeling van kinderen.” Kentalis-medewerker en Vroegwerker van 2021, Matté Schroder pleit voor meer aandacht voor spel binnen de hulpverlening. Zelf doet hij dat vooral aan de hand van de FloorPlay-methodiek. “In mijn werk zie ik dagelijks de meerwaarde van deze manier van werken.” De kracht van spel om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, verdient naar zijn mening veel meer bekendheid. Ook bevat de zomereditie een artikel over hoe muziek is in te zetten voor het verbeteren van de ouder-kindrelatie.

Al met al weer een rijk gevuld nummer!