27 september 2021

Herfsteditie VROEG – thema: ‘communiceren ‘

Hét magazine voor zorgprofessionals uit de geboortezorg en rond het jonge kind en zijn ouders.

In de nieuwe editie van VROEG staat interactie tussen kinderen en hun ouders, tussen kinderen en de wereld centraal. Verlegen kleuters die niet durven communiceren, maar ook kinderen die soms wel en soms geen behoefte hebben aan interactie. Verder is er aandacht voor het gebruik van hulpmiddelen om überhaupt te kunnen communiceren. Ouders spelen hierin altijd een grote rol. Dat begint al bij contact met de baby in de buik. En is terug te zien in de interactie op zeer jonge leeftijd. Genoeg leesstof over het belang van goed communiceren dus voor de zorgprofessional die met zwangeren en jonge kinderen en hun ouders werkt.

Naast de thema-artikelen gaat de nieuwe VROEG in op actuele onderwerpen als excessief huilende baby’s, ondersteunende communicatie en het belang om een vermoeden van autisme serieus te nemen.

Ouders kunnen namelijk in een pril stadium al een ‘niet pluis’-gevoel hebben over de ontwikkeling van hun kind. Dit kan duiden op autisme, een diagnose die meestal op z’n vroegst pas op vier- of vijfjarige leeftijd wordt vastgesteld. Het hanteren van de BEER-interventie kan eerder zekerheid bieden, zo blijkt uit dit artikelEen ander artikel breekt een lans voor de Infant Motor Profile. Dit is een relatief nieuwe methode om de motoriek van baby’s van 3 tot 18 maanden te beoordelen. De methode geeft niet alleen inzicht in het risico op ontwikkelingsstoornissen, maar biedt ook richting aan de inhoud van vroege interventie. Zo is er voor iedere professional wel een interessant artikel te vinden.

Het vaste interview met een wetenschapper is dit keer met dr. Lenie van den Engel-Hoek en gaat over het behandelen van moeizaam eten en drinken. Dit vergt volgens haar vooral maatwerk. Juist daarom verdient de diagnostiek alle aandacht. Wetenschappelijk gezien is er nog veel onbekend over de onderliggende oorzaken. Dat neemt niet weg dat er de laatste tien, twintig jaar op dit punt veel vooruitgang is geboekt, niet in de laatste plaats door haar inspanningen op dit gebied. In het interview geeft Lenie tekst en uitleg.