07 februari 2022

Regionalisering binnen de kinderfysiotherapie

Eind 2021 hebben 4 bijeenkomsten plaatsgevonden over het thema “regionalisering”. Er is een verdeling gemaakt in 4 grote regio’s (Noord-West, Noord-Oost, Zuid-West en Zuid-Oost) waarin de regioadviseurs van het KNGF samen met de regioambassadeurs en regiocontactpersonen van de NVFK aan leden van hun eigen regio een presentatie gaven over regionalisering en in gesprek gingen met deelnemers over de huidige situatie en toekomstige kansen en mogelijkheden.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFK beschikbaar.