21 maart 2022

'Samen beslissen met kinderen' in de eerstelijns Kinderfysiotherapie praktijk

GEZOCHT! 10 eerstelijns kinderfysiotherapie praktijken die willen meedoen aan dit project en zo 'Samen beslissen met kinderen' willen faciliteren. De praktijken dienen gebruik te maken van Fysioroadmap of Intramed als EPD.

Doe jij mee? Meld je aan vóór 24 maart as!

Kinderen onder behandeling van een kinderfysiotherapeut kunnen op allerlei gebieden in hun ontwikkeling problemen ervaren. Het is van belang dat de kinderfysiotherapeut hiervan op de hoogte is en dat kinderen in gesprek kunnen gaan over hun functioneren en eigen doelen kunnen formuleren. Binnen deze aanvraag willen wij samen beslissen bevorderen binnen de eerstelijns kinderfysiotherapie door middel van de implementatie van PROMs, het ontwikkelen van voor kinderen begrijpelijke dashboards en het faciliteren van het gesprek.

Om dit te bereiken, zullen er een aantal stappen genomen moeten worden. Allereerst is van belang om kinderen, ouders en kinderfysiotherapeuten te bevragen naar voor hen relevante uitkomsten (PROs; Patient Reported Outcomes). Vervolgens selecteren we de beste vragenlijsten (PROMs; Patient Reported Outcome Measures) om dit te meten. Hierbij zullen we aansluiten bij de initiatieven vanuit het programma Uitkomstgerichte zorg. Het doel is om een kernset (of meerdere) samen te stellen met generieke en aandoening-specifieke uitkomsten die bruikbaar zijn binnen de kinderfysiotherapie.

Daarnaast zal, gebruikmakend van wat er al ontwikkeld is op het gebied van samen beslissen en op basis van input van kinderen, ouders en kinderfysiotherapeuten, een dashboard ontwikkeld worden voor de individuele PROM data, maar ook met gesprekstools en PROM informatie op geaggregeerd niveau, om zo snel inzichtelijk te maken hoe het met het kind gaat, en om het gesprek te faciliteren.

We zullen in een tiental kinderfysiotherapiepraktijken het reeds effectief bewezen KLIK portaal implementeren en kinderfysiotherapeuten trainen in het gebruik hiervan. Via KLIK kunnen kinderen en hun ouders vragenlijsten invullen, die vervolgens worden besproken tijdens de afspraak en zichtbaar worden op de ontwikkelde dashboards.

Wat wordt er verwacht van deelnemende kinderfysiotherapeuten?

Optioneel: Deelname aan focusgroepen (2 uur) over: welke onderwerpen zijn belangrijk om te bespreken? Hoe moet een dashboard met data op groepsniveau eruit zien? Wat is belangrijk in samen beslissen?

Implementatie KLIK:

 •  Volgen van training (2 uur)
 •  Patiënten uitnodigen/brief sturen (wij helpen met opzet brief/folder).
 •  Datum volgende afspraak achter de schermen klaarzetten zodat de lijsten open staan (hier zijn meerdere opties voor, denken wij over mee)
 •  Antwoorden op de vragenlijsten bespreken met de patiënt en ouders, deze informatie gebruiken in behandelproces
 • Na enige tijd: evaluatiegesprek (1 uur)

Wat wordt er vergoed?

 • Normale instapprijs van KLIK implementatie bedraagt 7.500,- ex BTW per praktijk. Deze instapprijs wordt gedekt door dit project.
 • Uren voor de training en het evaluatiegesprek worden vergoed, evenals eventuele deelname aan de focusgroepen.
 • De jaarlijkse fee voor het gebruik van het KLIK portaal (incl hostingkosten, jaarlijkse evaluatiegesprekken en helpdesk ([email protected]) wordt gedekt door de subsidie gedurende de looptijd (2 jaar). Onderdeel van het project is om samen de beste (financiële) vorm te vinden om implementatie in te bedden in de zorg.

Wat krijgen ze ervoor terug?

 • Gebruik KLIK portaal, ongeacht aantal patiënten. Meer inzicht in functioneren van patiënten, tools over samen beslissen in de spreekkamer, belangrijke onderwerpen.
 • Hele proces wordt begeleid door het KLIK team (training, helpdesk functie etc).
 • Op geaggregeerd niveau inzage in data van grote groepen kinderen, met als doel leren en verbeteren.

Meer weten of aanmelden?

Mail dan spoedig (deadline 23-3-2022) naar [email protected] / [email protected]