02 juni 2022

79e Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 juni 2022

We kiezen ervoor om de avond weer online te organiseren zodat zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn.

Voorafgaand aan de ALV presenteert dr. Marleen Sol de uitkomsten van haar promotieonderzoek met als doel het verbeteren van de rolstoelvaardigheid bij kinderen.

Titel: Rolstoelvaardigheid bij kinderen en jongeren.
Dr. Marleen Sol
Leren rolstoel rijden zonder anti-kieltjes is eigenlijk net hetzelfde als leren fietsen zonder zijwieltjes. Het vraagt oefening in een veilige omgeving om je balans opnieuw te leren vinden en jezelf zo te kunnen verplaatsen. Maar in tegenstelling tot het weghalen van zijwieltjes op een fiets, worden de anti-kiepwieltjes op een rolstoel vaak niet ingeklapt, en krijgen kinderen niet de kans om zo te leren rijden in een rolstoel. In dit webinar gaat Dr. Marleen Sol in op het belang van oefenen en trainen van rolstoelvaardigheden, zodat kinderen in een rolstoel zelfredzamer zijn om zichzelf binnens- en buitenshuis te verplaatsen. Daarbij komen de te gebruiken valide en betrouwbare meetinstrumenten aan bod en het in kaart brengen van het zelfvertrouwen in het gebruik van de rolstoel.

Daarnaast wordt besproken hoe de vooruitgang te evalueren en wat de effecten zijn van een combinatie van rolstoelvaardigheidstraining en fitheidstraining op de fysieke activiteit, fitheid, zelfvertrouwen en de rolstoelvaardigheid bij kinderen en jongeren in een handbewogen rolstoel. Vervolgens worden nog enkele essentiƫle onderdelen uit de rolstoelvaardigheidstraining uitgelicht, zoals de rol en betrokkenheid van ouders en het samenwerken met ervaringsdeskundige rolstoelvaardigheidstrainers. Afsluitend zal gepresenteerd hoe er in een nieuw project gewerkt wordt om deze verzamelde kennis en ervaring in Nederland te implementeren.

Dit interessante voorprogramma start om 19.00 uur. De ALV begint daarna om 20.00 uur.

Meer informatie en inschrijven.

De agenda en vergaderstukken zullen een week voor de ALV op onze website te vinden zijn. Voor beide activiteiten wordt accreditatie aangevraagd.

We hopen dat we weer veel leden mogen begroeten op onze 79e ALV!

Heb je nu al vragen die je tijdens de ALV wilt voorleggen aan het bestuur, stuur ze dan naar [email protected].