03 juni 2022

KNGF: verkiezingen bestuur tijdens ALV

Op 15 juni beslissen leden tijdens de ALV van het KNGF over het toetreden van nieuwe bestuursleden.

Twee bestuursleden van het KNGF treden af en er worden nieuwe kandidaten voorgesteld die tijdens de vergadering benoemd worden als bestuurslid van het KNGF. Eén van deze kandidaten is kinderfysiotherapeut! 

Al jaren daalt de belangstelling voor ledenvergaderingen. Dat is op zich wel begrijpelijk. Niet iedereen heeft de gelegenheid om zich uitputtend te verdiepen in de vergaderstukken met soms ingewikkelde teksten. Deze ALV is echter belangrijk omdat het gaat om bestuursleden. Het raakt elke fysiotherapeut en komt ook maar één keer in de vier jaar voor vanwege de zittingstermijn van bestuursleden.

Daarom een oproep: breng je stem uit. Het kan al vanaf 1 juni en ook nog eens digitaal. Hoe eenvoudig is dat? Rond 1 juni ontvang je informatie van het KNGF. Eigenlijk is het net als met politieke verkiezingen: gebruik je stem en doe mee!