30 juni 2022

VGZ stopt met machtigingenbeleid

VGZ stopt met het machtigingenbeleid voor (chronische) fysiotherapie. Het KNGF heeft zich hier de laatste jaren voor ingespannen en dat is nu beloond. Vanaf 1 januari 2023 kunnen fysiotherapeuten meteen beginnen met het behandelen van patiënten met chronische aandoeningen. Je hoeft geen toestemming meer te vragen

Dit levert een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten én tijdwinst voor patiënten op. Het KNGF is blij met - en waarderen - deze belangrijke stap van VGZ. Lees ook het nieuwsbericht van VGZ.

Gezamenlijke inzet

Op 30 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen VGZ, KNGF, NVFK en een aantal NVFK-leden over de wijzigingen in het machtigingenbeleid zoals in februari j.l. gecommuniceerd is. Hoewel het machtigingenbeleid beëindigd wordt, wordt er nog wel gezocht naar de juiste duiding van de chronische indicatie bij diagnosecode 9379. Ter sprake kwam ook de behandelindex in relatie tot motorische ontwikkelingsachterstand. We blijven met VGZ in gesprek om te komen tot een duidelijker kader voor de indicatie en de daarbij behorende medische noodzaak. We houden jullie via de nieuwsbrief op de hoogte.