12 juli 2022

Aanvraag subsidie gehonoreerd

De aanvraag subsidie ‘Samen beslissen in de eerstelijns kinderfysiotherapie’ is gehonoreerd

Kinderen hebben het recht om te participeren in de samenleving en om gehoord te worden door zorgprofessionals. In Nederland worden jaarlijks >23.000 kinderen behandeld door een eerstelijns kinderfysiotherapeut, bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke beperking of motorische achterstand hebben. Er bestaat voor kinderfysiotherapeuten echter geen systematische aanpak voor participatie van het kind in zorg.

De NVFK heeft het KLIK PROM expertteam van dr. Lotte Haverman (Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg, Emma Kinderziekenhuis), in samenwerking met prof. Raoul Engelbert (kinderfysiotherapie, HvA), dr. Manon Bloemen (NVFK, Hogeschool Utrecht), dr. Marjolijn Ketelaar (UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie) en Hedy van Oers (Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg, Emma Kinderziekenhuis) de verantwoordelijkheid gegeven voor de landelijke uitrol van dit project, omdat zij over de juiste middelen, ervaring en expertise beschikken om dit project te faciliteren.

De aanvraag voor subsidie voor dit project is inmiddels gehonoreerd. Daar zijn we als vereniging erg blij mee!

Het belangrijkst doel bij dit project is om Samen Beslissen te implementeren in de eerstelijns kinderfysiotherapie en daarmee de stem van het kind te betrekken bij het bespreken van onderwerpen, inventariseren van behoeftes en stellen van doelen.

Wij zullen je op de hoogte houden van de voortgang.