fototoureugene.jpg
12 juli 2022

Project Kind 2040

De NVFK presenteert tijdens het 35-jarig jubileum congres op 3 oktober 2022 de visie: Nederlandse jeugd met een beperking/chronische aandoening in 2040 de gezondste van de wereld.

Om met dit ambitieuze plan aan de slag te gaan, is een project gestart met als titel ‘Kind 2040’. Inmiddels is de projectgroep voortvarend aan de slag gegaan. Meerdere acties zijn uitgezet, waaronder het oprichten van een onderzoeksnetwerk van gepromoveerde kinderfysiotherapeuten en promovendi. We zijn een online leerplatform aan het ontwikkelen waarin we kennis delen over relevante modellen. Deze visie en realisatie wordt als een pilot gestart in Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Apeldoorn om uiteindelijk landelijk te gaan uitrollen. Op termijn willen we 20 webinars maken en praktijkscholing organiseren over de inhoud en het gedachtegoed van de kinderfysiotherapie rondom dit grote thema.

Met heel veel externe partners is dit initiatief besproken (oa. Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Esther Vergeer Foundation, Kon. Ned. Genootschap Fysiotherapie, Revalidatie en Kinderrevalidatie Nederland, Fitkids, NOCNSF, Johanna Kinderfonds en de gezamenlijke gezondheidsfondsen, als ook kinderpatiëntenvereniging en Special Heroes). Ons plan werd enthousiast ontvangen maar natuurlijk bestaan er nog vele vragen omtrent de uitwerking, de logistiek en de financiën. Een aantal subsidieaanvragen zijn ingediend en op het congres van de Kindergeneeskunde en Kinderrevalidatiegeneeskunde was dit onderwerp een leidend thema.  

Naast communicatie richting jou als kinderfysiotherapeut middels de NVFK nieuwsbrief, website en verschillende sociale media zijn we ook het land ingegaan. Twee auto’s met leden van het bestuur NVFK en projectmedewerkers zijn twee dagen door Nederland gereisd, om met collega’s in het brede werkveld van gedachten te wisselen. Daarnaast is online met 90 kinderfysiotherapeuten gediscussieerd en zijn digitaal diepte interviews gehouden. We hebben nu 200 van de 2000 kinderfysiotherapeuten gesproken en geleerd van hun ideeën en gedachtes. Een enorme operatie met een groot doel.

Een dergelijk project doe je samen. Stap voor stap, gedegen en met kinderen, ouders en professionals, binnen de kinderfysiotherapie, interprofessioneel en met veel externe partners, rondom school en sport. 

Werk aan de winkel dus! We houden je op de hoogte!