28 september 2022

Informatieavond Praktijkvoering en Regionalisering

Op woensdagavond 28 september 2022 organiseert de NVFK een nieuwe digitale informatieavond voor leden via Teams, waarin praktijkvoering en regionalisering centraal staan.

Praktijkvoering:

Als centrale thema’s zullen diagnosecodering en de behandelindex besproken worden. Tevens is er ruimte om vragen te stellen over thema’s gerelateerd aan praktijkvoering.

Regionalisering:

De term regionalisering is inmiddels bij veel leden bekend, maar de invulling van regionale samenwerking roept nog veel vragen op. Het is interessant voor de leden dat regionalisatie in heel Nederland plaats vindt en dat we juist op deze avond regio overstijgend kijken hoe dit wordt vormgegeven.

 

Kijk verder door op de button rechts op de pagina te klikken.