12 september 2022

Nieuwe versie van Bayley-4-NL en Movement ABC-3-NL in ontwikkeling

Pearson is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe versie van de Bayley Scales of Infant and Toddler Development, namelijk de Bayley-4-NL. Ook de Movement Assessment Battery for Children is aan herziening toe, daarom ontwikkelt Pearson een nieuwe versie van dit instrument, namelijk de Movement ABC-3-NL.

De Bayley-4-NL is een individueel af te nemen instrument waarmee de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen van 2 weken tot 42 maanden oud beoordeeld kan worden. De belangrijkste doelen van het instrument zijn het identificeren van kinderen met een ontwikkelingsachterstand en het leveren van informatie ten behoeve van de planning en evaluatie van interventies.

Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rijtje:

Bayley-4-NL:

 • De normen van de Bayley-III-NL zijn verzameld in 2011-2013. De Bayley-4-NL zal weer nieuwe, up-to-date normen hebben. Op dit moment loopt het normeringsonderzoek.
 • Het wordt mogelijk om de Bayley digitaal af te nemen op het platform Q-global. Daardoor kunnen items die behoren tot een reeks in 1 keer gescoord worden, evenals items die in meerdere schalen voorkomen. Een afname via dit platform zal minder foutgevoelig zijn en de afnameduur verkorten. Ook kan er direct na afloop een compleet rapport met alle scores uitgedraaid worden.
 • In de nieuwe testversie wordt de ouder/ verzorger meer betrokken. Er wordt bij bepaalde items nagevraagd of het kind deze vaardigheid in de thuissituatie laat zien.
 • De introductie van een polytoom scoringssysteem: in plaats van alleen een score van 0 of 1 te kunnen geven (niet of wel beheersen), is het nu mogelijk om 0, 1 en 2 scores te geven, om zo een onderscheid te kunnen maken tussen beheersen, een vaardigheid die in ontwikkeling is (bijv. een deel van de vaardigheid wordt beheerst) en helemaal niet beheersen. Dit vergroot de nauwkeurigheid en gevoeligheid van het instrument.
 • De afnameduur is korter: gemiddeld voor 0-12 maanden is nu 35 min. (eerder 50 minuten) en voor 13 maanden en ouder 65 min. (eerder 90 minuten).
 • De items van de Fijne Motoriek schaal die door het kind moeten worden getekend of geknipt, zitten in een apart responsboekje, zodat er geen papierverspilling is als de subtest of deze items niet worden afgenomen.

Movement ABC-3-NL

Ook de Movement Assessment Battery for Children is aan herziening toe, daarom ontwikkelt Pearson een nieuwe versie van dit instrument, namelijk de Movement ABC-3-NL. De Movement ABC test is wereldwijd de meest gebruikte test voor het vroegtijdig vaststellen van motorische beperkingen bij kinderen van 3 t/m 16 jaar.

De belangrijkste veranderingen:

 • De normen van de Movement ABC-2-NL zijn verzameld in 2006-2009. De Movement ABC-3-NL is voorzien van nieuwe normen, die weer helemaal up-to-date zijn.
 • De matten van de MABC-3 zijn gemaakt van duurzamer materiaal en lichter van gewicht.
 • De MABC-3 sluit beter aan bij huidige theorieën over motorische stoornissen.
 • De test is gebruiksvriendelijker gemaakt, onder andere door:
  • de beschikbaarheid van digitale opties;
  • verbeterde scoreprocedures;
  • betere aansluiting van de checklist en de volledige testbatterij.