logo-umc.jpg
27 februari 2023

Implementatievraagstukken voor studenten Fysiotherapiewetenschap

Op 17 maart a.s. gaat een groep van zo’n 20 Masterstudenten van start met de cursus ‘Implementatie’ als onderdeel van hun Masterprogramma Fysiotherapiewetenschap (UMC Utrecht / Universiteit Utrecht). Ze gaan ervaren dat enkel het aantonen van effectiviteit van een interventie niet voldoende is om impact te maken op de zorg van morgen. Expliciete aandacht voor implementatie is nodig om werkelijk impact te bereiken. Graag zouden wij jullie als experts dichtbij of uit het werkveld willen vragen om na te denken over implementatievraagstukken waar deze studenten in zich kunnen vastbijten.

 

Wat houdt de opdracht in?

Aan de hand van jouw implementatievraagstuk schrijft een groepje van 4 studenten in ca. 15 weken een protocol voor een implementatiestudie. Stappen die ze daarin zetten is dat ze zich verdiepen in de innovatie en de context waarin de innovatie geïmplementeerd moet gaan worden. Ze brengen in kaart welke factoren implementatie belemmeren en wat kan bijdragen aan implementatie. Vervolgens ontwikkelen ze een passende implementatie-strategie die belemmerende factoren kan wegnemen en/of bevorderende factoren kan stimuleren. Tenslotte beschrijven ze een concreet evaluatieplan om het effect van de implementatie te kunnen evalueren in de tijd. Let op: ze voeren de evaluatie niet werkelijk uit binnen deze opdracht.


Waar moet de opdracht aan voldoen?

Het implementatievraagstuk moet betrekking hebben op het implementeren van een innovatie rakend aan het beroepsdomein van de fysiotherapeut of oefentherapeut. De innovatie kan zowel een productinnovatie (tool, richtlijn) zijn als een procesinnovatie (werkwijze). De implementatie moet minimaal impact hebben op meerdere eerstelijnspraktijken of zorgafdelingen, bijvoorbeeld binnen een netwerk of een instelling. Interprofessionele implementatievraagstukken waar de fysiotherapeut een rol in speelt zijn ook welkom.


Wat levert het jou op?

Studenten gaan jouw implementatievraagstuk analyseren en geven je inzicht in wat implementatie van je innovatie in de weg staat en wat implementatie zou kunnen bevorderen. Daarbij kijken ze breder dan alleen de innovatie, maar nemen ze ook aspecten als cultuur, leiderschap en samenwerkingen binnen en buiten de organisatie mee. De eindgebruikers van de innovatie (vaak patiënten) worden hierbij ook betrokken. Ze vertalen de inzichten naar concrete aanbevelingen waar je direct mee zou kunnen starten in de dagelijkse praktijk.


Wat verwachten we van jou als opdrachtgever?

  • Je vult het beknopte aanmeldingsformulier in via deze link.
  • Je staat open voor twee korte, online momenten van reflectie met studenten in de periode eind maart – medio juni.
  • Je brengt zo nodig de studenten in contact met de doelgroep van de innovatie om een analyse te kunnen uitvoeren van bevorderende en belemmerende factoren.

    Graag zien ze uiterlijk 3 maart a.s. je aanmeldingsformulier tegemoet. Indien je vragen hebt neem gerust contact met mij op via [email protected] .

 

Vast namens de studenten, hartelijk dank voor je medewerking,

Di-Janne Barten

Cursus-coördinator Implementatie-onderwijs Fysiotherapiewetenschap