step-by-step.jpeg
25 mei 2023

Mini-symposium Step-by-Step

We nodigen jou van harte uit voor het bijwonen van het mini-symposium 'Step by Step'.

Na stap voor stap het promotietraject te hebben voltooid, zal Imke Suir haar proefschrift verdedigen op woensdag 31 mei a.s. Het proefschrift betreft de grofmotorische ontwikkeling van (zeer prematuur geboren) zuigelingen gemeten met de Alberta Infant Motor Scale home-video methode. Daarnaast de beliefs die ouders hebben ten aanzien van de motorische ontwikkeling van het jonge kind. Voor de promotieplechtigheid zal Prof. Alicia Spittle (University of Melbourne) aanwezig zijn. Ter waardering hiervan zal in het teken van het proefschrift het mini-symposium ‘Step by Step’ in de ochtend van 09:00 tot 12:15 uur georganiseerd worden. Aansluitend wordt het mini-symposium afgesloten met een gezamenlijke lunch tot 13:30 uur.

De locatie, programma en aanmeldlink tref je aan in de flyer aan de rechterzijde van deze pagina.