bewegen-een-zorg.jpg
01 mei 2023

Symposium “Als bewegen een zorg is”

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari 2024 vindt in het UMC Utrecht een symposium plaats met de titel: “Als bewegen een zorg is”; over het jonge kind met hersenschade en/of een aangeboren hartafwijking. De ontwikkeling van het jonge kind met een hoog risico op ontwikkelingsproblemen staat centraal in dit symposium. De eerste dag staat in het teken van het jonge kind met neurologische schade. Er wordt diverse casuïstiek besproken met een verscheidenheid van oorzaken en verschijningsvormen van neurologische problematiek. Wat kunnen eerste signalen van neurologische schade zijn en hoe kunnen we deze motorische patronen herkennen?

Wat betekent het voor een ouder om “slecht nieuws” te krijgen en om te gaan met een onzekere toekomst? In de middag is er ruimte voor workshops waar we kijken naar verschillende onderzoeksinstrumenten die gebruikt worden om neurologische problemen van jonge kinderen in kaart te brengen. Wat kun je betekenen voor deze ouders en hun jonge kind en hoe kunnen we met elkaar de zorg en de begeleiding optimaliseren?

De tweede dag is in de ochtend gericht op jonge kinderen met een congenitale hartafwijking. Hoe herken je kinderen met een cardiale beperking en waarmee moet je rekening houden? Wat is de relatie tussen hersenschade en een congenitale hartafwijking en waardoor is het risico op hersenschade vergroot? Hoe verloopt de motorische ontwikkeling van deze kinderen en hoe kunnen we ze zo goed mogelijk begeleiden in het dagelijks leven en tijdens sport en spel.

Het middagprogramma zal bestaan uit verschillende workshops met verschillende thema’s gericht op het kind met ontwikkelingsproblemen en hun omgeving en de toekomst. Wat is de impact van een diagnose bij een jong kind op pril ouderschap en hoe ga je als zorgverlener om met deze gevoelens van rouw en verlies? Welke bouwstenen zijn er nodig voor een leven lang bewegen bij deze kinderen met ontwikkelingsproblemen en hoe pak je dat aan?

Dit gevarieerde symposium is bestemd voor kinderfysiotherapeuten, kinderergotherapeuten, kinderoefentherapeuten, kinderartsen, jeugdartsen en revalidatieartsen. We verheugen ons op een mooie, inspirerende tweedaagse met veel inhoudelijke uitwisseling!

Aan de rechterzijde tref je de uitnodiging, met daarin het programma en de link om in te schrijven.