kind-en-zorg.jpg
12 oktober 2023

Voorprogramma ALV: promotieonderzoek Emma Verwaaijen

Voorafgaand aan onze ALV van 22 november a.s., zal Emma Verwaaijen een samenvatting geven over haar promotieonderzoek " Frailty, sarcopenia and bone mineral density during childhood cancer".

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 600 kinderen gediagnosticeerd met kanker. Hoewel de overlevingskans is gestegen naar 83%, heeft de intensieve behandeling een negatieve invloed op het bewegingsapparaat en fysieke mogelijkheden van een kind in ontwikkeling. Mijn promotieonderzoek richtte zich voornamelijk op het vroegtijdig herkennen van fysieke kwetsbaarheid, zoals osteoporose, spierzwakte en functionele beperkingen, bij kinderen met leukemie en lymfomen. 

De volgende onderwerpen komen tijdens de presentatie aan bod: 
-  Een voorspellend model om het risico op lage botdichtheid en fracturen bij kinderen met acute lymfatische leukemie te bepalen.

-  Een eenvoudig screeningsinstrument om spierzwakte en fysieke beperkingen bij kinderen met leukemie of een lymfoom te herkennen.

-  Spierechografie om spiermassa en veranderingen binnen in een spier te meten bij kinderen met acute lymfatische leukemie.

-  Veranderingen in spiermassa, spierkracht en functionele vaardigheden na een 5-daagse kuur met dexamethason bij kinderen met acute lymfatische leukemie.