dcd-impact.jpg
01 juli 2024

Lancering Nationaal onderzoek naar de impact van DCD voor kind en gezin

Kinderen met DCD en hun ouders/verzorgers staan voor heel wat uitdagingen. Helaas is hier nog maar weinig kennis over bij leerkrachten, huisartsen, kinderartsen en overheid.

Graag brengen we daarom het vragenlijstonderzoek ‘ImpACT for DCD’ onder jullie aandacht dat vanaf 20 juni 2024 is gelanceerd. Het doel is om de impact van DCD voor kind en gezin in kaart te brengen.

ImpACT for DCD is een internationaal onderzoeksproject dat zijn oorsprong heeft in Australië en inmiddels is uitgerold in Canada, Amerika, Zweden, Groot-Brittannië en België.

Graag vragen wij jouw hulp bij het verspreiden van de uitnodiging voor het onderzoek naar ouders/verzorgers van kinderen met (een verdenking van) DCD.

Bij voorbaat hartelijk dank.

We brengen jullie op de hoogte van de uiteindelijke resultaten.

Met vriendelijke groeten,

Dorothee Jelsma en Jessica Lust

[email protected] 

[email protected]