Themabijeenkomst 'Bewegen tussen zorg, preventie en sport: de rol van de (kinder)fysiotherapeut'

Datum:21 november 2018
Tijd:18:00 - 22:00
Organisator: NVFK i.s.m. KNGF
Type: Ledenbijeenkomst
Locatie:
De RuimteHeuvelstraat 524813 GBBreda
De NVFK is van mening dat de kinderfysiotherapeut op de hoogte dient te zijn van de ontwikkelingen in het landelijk beleid en de mogelijkheden in zijn of haar regio.

Programma van de avond

Deze themabijeenkomst bestaat uit twee delen. In het kort:

  • Voor de NVFK en het KNGF ligt de uitdaging in ondersteuning van haar leden om inzicht te krijgen in het overheidsbeleid gericht op het terugdringen van obesitas bij kinderen en jongeren. Daarnaast zou de kinderfysiotherapeut in deze netwerken een positie en rol moeten hebben die aansluit bij de andere professionals zoals b.v. de beweegcoaches en de aanbieders en sportverenigingen.

  • Verbetering van de positionering van de kinderfysiotherapeut in de sportvereniging ten behoeve van het sportende kind

Trefwoorden: