Symposium 'Zijn lerende organisaties klaar voor persoonsgerichte zorg'?

Datum:1 februari 2019
Tijd:11:45 - 14:20
Organisator: Radboud Universiteit
Type: Symposium
Locatie:
De Vereeniging Nijmegen
Op vrijdag 1 februari 2019 is de afscheidsrede van prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en de inaugurele rede van prof. dr. Philip van der Wees, als nieuwe hoogleraar paramedische wetenschappen Radboud Universiteit.

Voorafgaand aan deze ceremonie vindt het symposium “Zijn lerende organisaties klaar voor persoonsgerichte zorg?” plaats.

Een lerende organisatie bevordert de scholing en ontwikkeling van al haar leden om zichzelf voortdurend aan te passen aan de veranderende omgeving. In de gezondheidszorg zien we ook lerende organisaties ontstaan waarbij zorgverleners, wetenschappers en opleiders samen werken aan het ontwikkelen en in de praktijk brengen van kennis door middel van een continue leercyclus. De plek van de patiënt in lerende organisaties blijft vooralsnog echter onderbelicht. Hoe kunnen we de kennis en waarden van de patiënt inbedden in een continue leercyclus? Hoe zorgen we ervoor dat zorgverleners gefaciliteerd worden om persoonlijke behoeften, voorkeuren en wensen van de patiënt daadwerkelijk centraal te stellen?
 
Vooral in het werkveld van paramedici is het aanpassen van de zorg aan de persoonlijke omstandigheden van de patiënt van groot belang. De paramedicus levert een belangrijke unieke bijdrage aan het bevorderen van herstel en/of het leren omgaan met een ziekte of aandoening in dagelijkse activiteiten en participatie aan werk, gezin, sport en vrije tijd. Het inbedden van persoonsgerichte zorg in lerende organisaties is daarmee een belangrijk thema voor de paramedische zorg en daarmee onderwerp van ons symposium.

Meer informatie

Het symposium vindt plaats op 1 februari 2019 in De Vereeniging in Nijmegen en gaat vooraf aan de afscheidsrede van prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden en de inaugurale rede van prof. dr. Philip van der Wees als hoogleraar Paramedische Wetenschappen.

Wij nodigen u van harte uit voor dit symposium als ook de aansluitende ceremonie.

Voor meer informatie over het programma en online aanmelden zie:  www.radboudumc.nl/symposiumnijhuisvanderwees

De kosten voor deelname aan het symposium zijn € 35,-

Trefwoorden: