Nieuwe cursus bij het NPi tot gespecialiseerd fysiotherapeut bij kinderen met problemen in de zindelijkheid

Datum:13 juni 2019 - 1 oktober 2020
Organisator: NPi
Type: Scholing
Accreditatie: In aanvraag
Locatie:
Doorn en / of Wolfheze
Het addendum ‘gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid’ van de NVFB en de NVFK heeft als uitgangspunt gediend voor deze cursus.

In lijn met het Addendum Gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid

De scholing is ontwikkeld om professioneel te kunnen werken met kinderen met problemen in de zindelijkheid en daarmee de patiëntveiligheid te waarborgen.

Met trots melden wij jullie dat ook de scholing van het NPI in lijn met het Addendum Gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid is gevisiteerd. De visitatiecommissie heeft aanbevelingen geformuleerd voor het nieuw ontwikkelde curriculum en is voornemens het curriculum goed te keuren mits de aanbevelingen opgevolgd worden.

Het is van belang dat eenieder, die met kinderen in deze problematiek werkzaam is, zich bewust is van de eisen, die het Addendum stelt en van het feit dat alleen met voldoende kennis van zaken de veiligheid van het kind is gewaarborgd.

Een deel van de geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten heeft aanvullende scholing nodig om aan de opleidingseisen conform het Addendum te voldoen. Ook vanuit de verzekeraar wordt borging gevraagd teneinde te kunnen beoordelen welke gespecialiseerde bekken-en kinderfysiotherapeuten voldoen aan de gestelde opleidingseisen. Er zal daarom een gewaarmerkt certificaat door de scholingsaanbieder worden afgegeven aan eenieder, die voldoet aan de criteria. Accreditatie van de (aanvullende) scholingen is een voorwaarde voor certificering.

 

Trefwoorden: