EKWIP Workshop Zuigelingenasymmetrie 3; “A Specialist Course”

Datum:9 november 2019
Organisator: EKWIP
Type: Scholing
Accreditatie: Geacrediteerd voor het register Kinderfysiotherapeut
Locatie:
Driebergen
Het uitgangspunt bij workshop 3 is dat iedere cursist in staat wordt gesteld, precies datgene uit de workshop te halen wat hij of zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen tot specialist bij (zuigelingen) asymmetrie op jonge en latere leeftijd en gerelateerde onderwerpen. De nadruk ligt op verdieping en verbreding van alle stof die in de voorgaande twee workshops zuigelingenasymmetrie is besproken.

Globale inhoud van de workshop

Cursisten krijgen gedetailleerd inzicht in hun competenties en behandelmogelijkheden in de betreffende context. Eigen casuistische vragen van cursisten, aan de hand van ingebrachte film- en/of fotobeelden met beschrijvingen worden in verschillende sessies besproken. De analyse wordt eerst laagdrempelig in kleine groepen met elkaar gedeeld en eventueel later plenair, waardoor deze exemplarisch kunnen zijn voor de hele groep cursisten. Cursisten merken na deelname aan deze workshop dat zij het verschil kunnen maken bij toekomstige vragen over (zuigelingen) asymmetrie! Uiteraard kunnen zij daarbij altijd de experts van EKWIP consulteren.

Trefwoorden: