LOOK Symposium - Save the date!

Datum:6 november 2019
Organisator: LOOK
Type: Symposium
Locatie:
Vergadercentrum Vredenburg Utrecht
woensdag 6 november 2019 in Utrecht

Spreken ouders en professionals (al) dezelfde taal in de zorg voor het kind op speciaal onderwijs en in de revalidatie?

Met elkaar inhoudelijke stappen zetten om screening-, doelengroepen- en capaciteitsmodellen samen te brengen

Voorlopig programma:
12.00-13.00 Inloop met broodje

13.00-14.30 Plenaire sessies

  • voorstellen nieuw LOOK bestuur
  • Best practices; waar spreekt men al dezelfde taal, bezien vanuit ouders
  • Uitleg doelgroepenmodel en onderleggers; hoe verhouden deze zich tot andere modellen, en kunnen we op basis hiervan tot 1 gezamenlijke ‘taal’ komen

14.45-15.30 In werkgroepen uiteen om casus te bepreken

15.45-16.30 Terugkoppeling werkgroepen en commitment voor toekomst afspreken

17.00 Borrel

Trefwoorden: